Tisztelt Szülők!

dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úr 2020. március 11-én kelt levele alapján a következő intézkedéseket léptettük életbe intézményünkben:
1. Óvodásaink és diákjaink, családjaik és az iskola valamennyi dolgozójának biztonsága érdekében – a koronavírus járványt megelőző intézkedésként - intézményünkben további utasításig felfüggesztésre kerül valamennyi:
- az iskolai szintű program, ünnepély,
- az úszásoktatás,
- a táborok,
- az osztálykirándulások,
- a külföldi utazások (beleértve a Határtalanul! programot),
- a versenyek,
- a Lázár Ervin Program keretében szervezett valamennyi esemény.

2. A március 15-i ünnepélyt csoport-, osztályszinten bonyolítjuk.

3. Az óvodán és iskolán kívüli programjainkat (iskolai szentmisét is), versenyrészvételeket lemondtuk.

4. A mosdókban továbbra is folyamatosan biztosítjuk a fertőtlenítő hatású folyékony szappant.

5. Az aulákban gél állagú kézfertőtlenítőszert helyeztünk el valamennyiünk használatára.

6. A rendőrség tájékoztatást tartott valamennyiünknek a vírushelyzetről, a helyes kézmosásról és a megelőzést szolgáló személyes higiéniai szokások, szabályok fontosságáról.

7. A tanulókkal a mai napon mindegyik osztályban megtekintjük a megelőzés érdekében a https://koronavirus.gov.hu/megelozes linken elérhető tájékoztató filmeket.

8. Tisztelettel kérjük a kedves szülőket, felnőtteket hogy valamennyiünk érdekében pontosan tartsák be az óvodai és az iskolai Házirend előírásait a gyermekek óvodába, ill. a tanulók iskolába kísérésekor és hazavitelekor!

9. Kérünk minden szülőt, hogy amelyik családban bármely családtag kapcsolatba került fertőzésgyanús személlyel, gyermekét ne küldje 14 napig óvodába, iskolába, mindannyiunk egészségének védelmében tartsa otthon. Ez esetben haladéktalanul hívják fel telefonon a háziorvost, és kövessék az ő utasításait! Ne menjenek be az orvosi rendelőbe! A gyermek, tanuló hiányzásait a szülő elektronikus bejelentése nyomán az intézmény igazolja.

10. Amelyik kisgyermek vagy diák az utóbbi napokban külföldön járt, vagy onnan érkezik vissza, vagy egy háztartásban élő családtagja járt koronavírus járvánnyal fertőzött országban, kérjük, ezt jelentse be a szülő, és a gyermek, a tanuló a közösség védelme érdekében 14 napig maradjon otthon. A gyermek, tanuló hiányzásait a szülő elektronikus bejelentése nyomán az intézmény igazolja.

11. További intézkedésig a tanítás zavartalanul zajlik!

Együttműködésükben és megértésükben bízva,


Kelt: Komlón, 2020. március 12.

Ormándlaky Dalma
intézményvezető