07:15 - 17:00

Iskolaidő

Beiskolázási program

 

BEIRATKOZÁS A 2023/24-ES TANÉVRE

A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről kimondja:

„Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. április 20–21-én kell beíratni.”

Kedves leendő Elsősök! Kedves Szülők!

Gyermekük általános iskolai tanulmányainak megkezdése nagy esemény családjuk életében, ehhez kívánunk segítséget nyújtani.

A 2023-2024-es tanítási évre beiratkozó első osztályos tanulók számára.

Ebben a tanévben a beiratkozáshoz személyes megjelenés szükséges, ennek időpontja:

2023. április 20-21. (csütörtök-péntek), 7.00-17.00

Intézményünk szeretettel várja a 2023. augusztus 31. napjáig 6. életévüket betöltő gyermekeket leendő első osztályosként.

A beiratkozáskor szükséges bemutatni:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító személyi igazolványát,
 • a gyermek lakcímkártyáját,
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • az óvoda által kiállított iskolaérettségi igazolást,
 • ha van a gyermeknek a Szakértői Bizottságtól szakvéleménye,
 • NEK-es adatlap a diákigazolvány igényléséhez, melyet a Kormányablakban lehet kikérni,
 • célszerű a gyermekre vonatkozó speciális dokumentumokat is bemutatni (esetleges betegségeket igazoló, különleges gondoskodásra jogosító igazolás).

További nyilatkozatok:

 • napközi-, menza igénylésről,
 • szükség esetén a szülői felügyeleti jogról.

Az általános iskolai felvételről az iskolánk április 28-án dönt, majd május 15-ig értesítést küld a szülőnek, illetve a gondviselőnek.

A Kodály pedagógusai és diákjai nevében szeretettel várjuk leendő első osztályos kisdiákjainkat!

Ormándlaky Dalma

  intézményvezető

 

 

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk gyermekeiket

a 2023/2024-es tanévben iskolánk első osztályaiba.

AZÉRT JÓ VÁLASZTÁS A KODÁLY…

 • … mert kis létszámú osztályokban, szeretetteljes légkörben oktatunk-nevelünk.
 • …mert a katolikus értékek biztosítják a teljes emberré válás lehetőségét.
 • …mert emelt szintű ének-zene oktatás, kórusélet zajlik iskolánkban.
 • … mert tevékenységbe ágyazott nyelvoktatással gazdagított angol-, német nyelvórákon tanulhatnak diákjaink.
 • …mert sokszínű iskolai programok (közösségi, csapatépítő rendezvény, hangverseny, csendes nap, táborok) segítik a szabadidő hasznos eltöltését.
 • …mert szakkörök, foglalkozások gazdag választékát kínálja (többek között: scola, idegen nyelvi társalgás, kézműves foglalkozás, sokszínű sporttevékenységek).
 • …mert nagy hagyománnyal rendelkezik, melyet újszerű gondolkodásmóddal és korszerű taneszközökkel ötvöz oktatás és nevelés területén.
 • …mert modern, szép, gyermekbarát környezet várja a tanulókat.
 • …mert a gyermekétkeztetés újragondolt, a gyermekek által kedvelt, választható menük kínálatával kerül megvalósításra.
 • …mert mindenki számára jól megközelíthető helyen, a belváros központjában helyezkedik el.

Mivel iskolánknak beiskolázási körzete nincs, ezért szeretettel várunk minden családot, akiknek fontos a családias hangulat, gyermekközpontú nevelés, egyénre szabott gondoskodás.

A katolikus nevelés során az evangéliumi értékek állnak a középpontban. Számunkra fontos, hogy olyan családokkal működjünk együtt, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak gyermekük iskolai mindennapjairól. Hisszük, Önök azt szeretnék, hogy gyermekük könnyen boldoguljon az életben. Ezért mi vállaljuk, hogy a nevelésben Önökkel karöltve csiszoljuk gyermekük személyiségét.

 

A stabil, keresztény értékrend képessé tesz a világban való eligazodásra, a szabad választás során a jó döntéshozatalra, segít gyermekeinknek abban, hogy boldog, kiegyensúlyozott emberekké váljanak.

A betekintés részeként több alkalommal Iskolanyitogatót és Nyílt napot is szervezünk, hogy minden iskolát választó szülőknek lehetősége legyen megismerni intézményünket, a leendő elsős tanítóinkat és minden felmerülő kérdésre választ adhassunk.

Beiratkozás 2023. április 20-21.

(csütörtök-péntek)

Iskolaváró programjaink:

Aprókavár –iskolanyitogató foglalkozás

2022. október 20., csütörtök 16.30 óra

Suliváró – iskolanyitogató foglalkozás

2022.december 7., szerda 16.30 óra

Farsangi vár – iskolanyitogató foglalkozás

2023.február 9., csütörtök 16.30 óra

Nyílt tanítási órák

2023. március 9., csütörtök 9.00-11.00 óra

A Suli vár! – iskolanyitogató foglalkozás

 2023.április 4., kedd 16.30 óra

 

Elsős tanítóink a 2023/2024. tanévben

 

Fodor Szabina

Több mint 10 éve foglalkozom gyermekekkel. Már a középiskolában erre a pályára készültem, 15 éves koromban pedagógiát és pszichológiát tanultam, óvodai foglalkozásokat tartottam. Később egyértelmű volt, hogy a tanítói pályát választom. A Kaposvári Egyetemen végeztem általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen, mert az egészséges testmozgás a másik elengedhetetlen része az életemnek.

Hivatásom során fontos számomra a gyermekek megfelelő ütemű testi-lelki fejlődése, személyiségük kibontakoztatása mellett az emberi értékek, a jóra való nevelés, a valódi gyerekkor átélésének megteremtése. Ezen az úton, a személyes fejlődést középpontba helyezve, ahol csak tudunk játszunk, élményeket gyűjtünk az iskolában és az iskolán kívül. Közben figyelünk egymásra, környezetünkre és a közösen megfogalmazott szabályainkra. Célom, hogy becsületes, őszinte, kiegyensúlyozott, egészséges és felelősségteljes iskolásokká váljanak gyermekeik. A hatékony, határozott kommunikációt tartom célravezetőnek a gyerekekkel és szüleikkel egyaránt.

Szívből igyekszem ezt átadni a jövő generációjának, éppen ezért mindig a legjobbra törekszem, mind a nevelési folyamatokban, mind a tudásátadás folyamatában, az értékek közvetítésében. Felelősségteljes, élettel teli, pozitív személyiség vagyok, amivel – tapasztalatom szerint – másokra is ösztönzőleg hathatok.

Nagy szeretettel várom leendő elsős osztályomat, hogy közösen, a gyerekekkel és szüleikkel együttműködve egy jó csapatot alkossunk a 2023/2024-es tanévtől.

Szabina néni

 

Hidi Tamás

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán végeztem alsós tanítóként rajz és vizuális kultúra műveltségi területen. Később földrajz szakos tanári diplomát is szereztem.

Hét év alsós tanítóként töltött időszak alatt 4 első osztály tanítója lehettem, akikkel közösen barangolhattunk a számok és betűk világában. A Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda alsó tagozatán elsős napközis pedagógusként és rajztanítóként tevékenykedem.

Az iskola előkészítő időszakában nagy hangsúlyt fektetek a játékokra, a rajz és a vizuális kultúra középpontba helyezésével. A finommozgások elengedhetetlenek az írás gördülékeny tanulásához, így ennek fejlesztésére is játékos gyakorlatokkal készülök.

Nem kizárólag tantárgyakban gondolkodom, hanem összekapcsolom a tevékenységterületeket, tanórán és azon kívül is. Nyitott vagyok az újításokra, mindig a kollégákkal és a szülőkkel együttműködve végzem munkámat.

Számomra a pedagógus-szülő-gyerek hármas kapcsolata a legfontosabb, mert egy kisgyermek fejlődését közös erővel és támogatással hatásosan segíthetjük.

A gyerekek életkori sajátosságát figyelembe véve alkalmazom a különböző módszereket, tanulási stratégiákat. Így például az óvoda-iskola átmenet időszakában biztosan mondhatom, hogy nem 45 percet kell végig ülniük a gyerekeknek, hanem 20-25 perces blokkokban tevékenykedünk majd, kisebb tornaperceket és pihenési időszakokat beiktatva.

Szeretettel várom Önöket és gyermeküket az iskolanyitogató, egymás megismerését nyújtó alkalmainkra! Tekintsenek be hozzánk, ismerjük meg egymást, beszélgessünk!

Tamás bácsi

 

Tanáraink

Közelgő események