srsz. név tanított szaktárgy osztályfőnök egyéb
1 Albertné Zemplenszky Zsuzsanna Biológia   óraadó
2 Borjus-Hoffer Judit     GYED
3 Császárné Simon Anita Német    
4 Cseke Gabriella  Fizika     
5 Dr. Makra Istvánné Ének-zene -Történelem 6.lá  
6 Fadgyas Éva Református hittan - Tanítónő - Napközi    
7 Faragó Edit Mária Angol   óraadó
8 Fülöp Tamás  Földrajz     
9 Gelbné Szontág Melinda Tanítónő - Német 3.lá  
10 Géth Kornélia  Fizika - Matematika    
11 Gotthardtné Pfeifer Renáta Noémi     GYED
12 Hajduné Szrapkó Judit Rajz   óraadó
13 Halmai Zsuzsanna Angol - Magyar 7.lá  
14 Horváth Rita Gyógypedagógus    
15 Illésné Pallós Éva Tanítónő  2.lá  
16 Királyné Sziveri Ilona  Testnevelés 6.dó  
17 Kosztolányi Zoltánné Napközi    
18 Kőműves Károlyné   5.dó  
19 Kretek Noémi  Kémia   óraadó
20 Hamzau Relu Katolikus hittan   óraadó
21 Maul Nikoletta Tanítónő 4.lá  
22 Molnár Piroska Tanítónő 1.dó  
23 Molnos Balázs Matematika -Technika 7.dó  
24 Molnosné Pauza Viktória Ének-zene - Tanítónő 1.dó  
25 Ormándlaky Dalma Matematika    
26 Pabian Ádám Történelem    
27 Páhl Zsanett Testnevelés - Gyógypedagógus    
28 Plávicsné Borbély Mária Magyar - Könyvtár 8.dó  
29 Pleszné Fényes Edit Ének-zene - Magyar  5.lá  
30 Radicsné Nyisztor Tímea Katolikus hittan 8.lá  
31 Rausch-Póth Melinda Tanítónő - Napközi    
32 Sasvári Kata Gyógypedagógus - Napközi    
33 Szeitz Kata Tanítónő - Természetismeret 3.dó  
34 Szelléné Fürbach Erika Tanítónő - Katolikus hittan 4.dó  
35 Szépné Adonyi Zsóka Éva Angol - Napközi    
36 Tóth Hajnalka Tanítónő - Napközi    
37 Tóth Katalin     GYED
38 Vasvári Zsanett Gyógytestnevelő, Testnevelés,