Minden intézményünkkel jogviszonyban lévő gyermek/tanuló gondviselőjétől nyilatkozatot kérünk arról, hogy az elmúlt két hétben jártak-e külföldön, és a fertőzöttség nem áll fenn. Ennek formai követelményét szeptember elsején kiadjuk.

 

Iskolánkat és óvodánkat csak egészséges, tünetmentes tanuló, kisgyermek látogathatja. Közösségünk érdekében minden szülőnek kötelessége az iskolát, óvodát azonnal értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn.

Ha az iskolai, óvodai tartózkodás alatt a gyermeken a fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul intézkedünk az elkülönítéséről, ezzel egyidejűleg értesítjük az iskola- óvodaegészségügyi orvost, valamint a szülőt/gondviselőt, aki ezt követően telefonon köteles felkeresni a gyermek gyermekorvosát. Azt követően az orvos az idevonatkozó protokoll szerinti utasításait kell követni.

Tünetekről: https://koronavirus.gov.hu/sites/default/files/sites/default/files/imce/altalanos_tajekoztato.pdf

Beteg gyermek az iskolába, óvodába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

 

Belépés:

Az iskolában csak a tanulók és az ott dolgozók tartózkodhatnak.

A szülőket kérjük, hogy gyermekeiket csak a főbejáratig kísérjék, az udvaron köszönjenek el egymástól. Felnőttek nem léphetnek a szélfogón túl az épületbe (kivéve 1. osztályosok 1 szülője, 3 hétig, maszkviselés kötelező!)

Az iskolába lépve mindenki számára kötelező a kézfertőtlenítő használata (szélfogó).

A szülőkkel való kapcsolattartás az első szülői értekezletet leszámítva, digitális eszközök segítségével történhet.

A hivatalos ügyben a 72/ 481-272 telefonszámon vagy a kodalykomlo@pecs.egyhazmegye.hu emailcímen tudnak időpontot egyeztetni.

A maszkviselés a pedagógusok és a tanulóink számára tanítási időben nem kötelező, de megengedett. Kiemelten kérjük, hogy aki tömegközlekedési eszközt használ az iskolába vezető és a hazafelé úton, feltétlenül tartsa be az ott előírt maszkiviselési előírásokat.

Az intézménybe lépő szülőknek, vendégeknek kötelező a maszkviselés.

 

Iskolai élet:

Tantermekben, folyósokon, mosdókban fokozott és folyamatos a megfelelő kézmosásra buzdítás, a kézfertőtlenítő használata.

A textiltörölközőket papírtörlőre cseréltük.

Kilincseket, tanulói padokat rendszeres fertőtlenítjük.

Hetesek a tanóra végeztével kinyitják az ablakokat szellőztetés céljából.

Kérjük, hogy minden tanulónál legyen saját és elegendő mennyiségű papír zsebkendő!

A szüneteket az időjárás függvényében az udvarokon töltjük, úgy, hogy az alsósok és felsősök külön udvart használnak.

Az 1-2. évfolyam saját csengetési rendet használ a folyosói forgalom csökkentése érdekében.

A tízórait az alsós osztályok a tantermeikben fogyasztják el.

Érintésmentes lázmérők beszerzését és elhelyezését eszközöltük. Az óvodában, iskolai portán, titkárságon kerültek elhelyezésre. Ezek szükség esetén való használata bárki számára elérhető.

A konyhai- és a büfé kiszolgáló pultjánál dolgozók számára a maszkviselés és a gumi/műanyag kesztyű használata kötelező.

A büfé előtti és az ebédlőben való sorban állás csak a kijelölt távolságtartással megengedett.

A Határtalanul c. programot tavaszra halasztottuk.

 

Testnevelés óra:

Az öltözők használata során biztosítjuk, hogy két osztály ne találkozzon az öltözőkben, közötte a portás/takarító fertőtleníti a kilincsek, a mosdók és az öltöző padok felületeit.

Lehetőség szerint a szabadban szervezzük a testnevelés órákat, ehhez megfelelő felszerelés szükséges.

A test-test kontaktust igénylő gyakorlatok nem kivitelezhetők!

 

Kórus:

A kórusaink próbái a 16-os tanteremben zajlanak, a dobogó használata nélkül. A padok távolságával szabályozva a tanulók közötti távolságot.

 

Ebédlő:

A 80 férőhelyből csak 40-et használunk úgy, hogy minden második székre engedjük leülni a diákokat. Ehhez szigorú ebédlőhasználati beosztást készítünk, melytől eltérni nem lehet! Az ebédlőügyelet 2 főből áll. Az egyik pedagógus az ajtóban állva ütemezi a beengedést (ügyelve a távolságtartásra), a másik pedagógus a távolságtartó jelölések mentén való sorban állást, az étkezés során való távolságtartást és a rendet felügyeli.

 

 

Kérjük Önöket a felsorolt előírások teljeskörű betartására, gyermekeikben is tudatosítsák a járvány megelőzésének fontosságát, ebben való közös felelősségünket! A személyes higiéniát tartsuk mindannyian szem előtt, mert iskolánk, óvodánk teljes közösségének érdeke, hogy a hagyományos munkarendet, tanítási rendet minél tovább fenntarthassuk!

 

Eddigi és további együttműködésüket is megköszönöm magam és kollégáim nevében is!

 

Üdvözlettel:

 

Ormándlaky Dalma

intézményvezető

 

Komló, 2020. augusztus 29.