×

Hiba

[sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló angyalbatyu mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.


 

Testnevelő tanárok plakát pályázatot hirdettek felső évfolyamon az „energia ital veszélyei” témában bármilyen szabadon választott technikával (ceruza, festék, zsírkréta stb.) A produktumon dolgozhattak egyedül vagy csoportban. Majd végül a legjobb alkotások díjazásra kerültek 2021. november 23-án

 

 

I. helyezett: Balogh József      8.dó                                

                    Karsa Hunor         8.dó

                    Sztergár Dárius    8.dó

 

                                

 

II.helyezett: Tóth Attila   7.lá

 

                    

 

III. helyezett: Görgey Ármin  8.lá

 

 

 

 

 

Az idei Adventben a Pécsi Egyházmegye köznevelési intézményeibe járó gyerekeket egy különleges kalandra hívjuk!

Nézzétek csak!

 

 

 

A Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Szent Bernadett Tagóvodájában már a november 11-ét megelőző hét is a Szt. Márton napra való készülődés jegyében telt: ludas, libás mondókáktól, daloktól, játékoktól volt hangos az óvoda. A gyerekek a hét folyamán megismerkedtek Szent Márton legendájával, a jeles naphoz kötődő népszokásokkal, hiedelmekkel, időjóslásokkal, népi rigmusokkal. Mindegyik korosztály az életkori sajátosságainak megfelelően ismerkedett a szent életével, példaértékű cselekedeteivel.

Az óvodában hagyományosan a családokat hívják az ünnepre. Idén is a hangulatosan feldíszített udvaron gyülekeztek az óvodába járó gyerekek szüleikkel, testvéreikkel, akiket Ormándlaky Dalma az intézmény igazgatója köszöntött. A gyermekek énekelve, mondókázva köszöntötték az eseményre ellátogatókat, majd a lámpásokat, Dallos Tamás püspöki biztos atya áldotta meg, miután Szt. Márton életéről beszélt az összegyűlteknek. Hagyományosan a vendégeik voltak többek között a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola leendő tanítónői, első-második osztályos tanulói, szüleik, alsós-felsős pedagógusok a hozzájuk csatlakozott kisiskolásokkal együtt lámpásokkal tettek sétát a belvárosban. Visszatérve az óvoda udvarára a Die Bayerkrainers trió gondoskodott a jó hangulatról, és az estig tartó mulatságról.

„A tagintézményben nagyon fontos feladatunknak tarjuk a katolikus nevelés mellett a német nemzetiségi néphagyományok, népszokások ápolását, megélését, hisz négy csoportunkból háromban folytatunk német, nemzetiségi nevelést. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy a hívó szóra ilyen sokan jöttek el és vettek részt óvodásaink-iskolásaink mellett a lampionos felvonuláson és ünnepeltek velünk együtt az azt követő mulatságon” – mondta Schalpha Anett - tagintézmény vezető.

 

 

 

 

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy iskolánk volt igazgatója

Hoffmann Mátyásné

türelemmel viselt hosszú betegséget követően, 67 éves korában elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatására szűk családi körben kerül sor.

 

 

 

2020. november 24-én az első osztályosok várták az óvónéniket tagóvodánkból, hogy megmutathassák, mit tanultak az elmúlt hónapokban már iskolásként. Sajnos a vírushelyzet közbeszólt, és úgy láttuk, hogy nem kockáztatva a helyzetet készítünk néhány fotót munka közben. Nagyon ügyesek már, még sokat kell tanulniuk, de napról napra sokat fejlődnek. Az ajándékokat továbbítjuk, hogy ezt az évek óta tartó hagyományt megtarthassuk.