Tisztelt Szülők!

Gyermekük általános iskolai tanulmányainak megkezdése nagy esemény családjuk életében.

A 2022-2023-as tanítási évre beiratkozó első osztályos tanulók számára megnyílt a beiratkozás előtti szülői regisztrációs felület. Ezen a felületen a szülőnek/gondviselőnek lehetősége van arra, hogy előzetesen beküldje gyermeke adatait.
Reg online QR 202204.png

Ebben a tanévben a beiratkozáshoz személyes megjelenés szükséges, ennek időpontja:

2022. április 21. (csütörtök) 7.00-17.00
2022. április 22. (péntek) 7.00-17.00


Intézményünk várja a 2022. augusztus 31. napjáig 6. életévüket betöltő gyermekeket a leendő első osztályosként.

A beiratkozáskor szükséges bemutatni:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító személyi      igazolványát,
• a gyermek lakcímkártyáját,
• a gyermek TAJ kártyáját,
• az óvoda által kiállított iskolaérettség igazolást,
• ha van a gyermeknek a Szakértői Bizottságtól szakvéleménye,
• NEK-es adatlap a diákigazolvány igényléséhez, melyet a Kormányablakban lehet kikérni,
• célszerű a gyermekre vonatkozó speciális dokumentumokat is bemutatni (esetleges betegségeket igazoló, különleges gondoskodásra jogosító igazolás).

További nyilatkozat kitöltésére a személyes beiratkozáskor lesz mód:
• napközi-, menza igénylésról,
• szükség esetén a szülői felügyeleti jogról.

Köszönjük együttműködésüket,

Ormándlaky Dalma
intézményvezető