MÁRIAGYŰDI ZARÁNDOKLAT

Intézményünk közössége, tanulók, szülők és pedagógusok együtt vettünk részt a Pécs és Máriagyűdi közötti gyalogos zarándoklaton, melyen Püspök atya felhívására közösen imádkoztunk a békéért.

   

 

 

Lelki nap

A szünet előtti utolsó napon tanulói lelki napot tartottak a kodályos diákok. A napot közös szentmisével kezdtük a Szent Borbála templomban, melyet az ötödik és hatodik osztály közös passió ének részlet előadásával folytatott. Ez a nap sem múlhatott el játék nélkül, Lázár bácsi labirintusában keresték lelkesen a kincseket. A diákok számára lehetőség volt a húsvéti szentgyónás elvégzésére, mellyel sokan éltek is. Az osztályok a keresztút egy-egy állomásában való elmélyüléssel, és a közös énekléssel zárták a napot. Áldott készületet kívánunk mindenkinek Krisztus Urunk feltámadására!

  

 

 

Ministráns találkozó Szekszárdon Lelki nap

Szombaton ministránsaink részt vettek az egyházmegyei ministráns találkozón.

3 helyezést értek el, amihez szívből gratulálunk nekik! Köszönet a szervezésért a Pécsi Egyházmegye Ministráns Referatúranak!

 

 

 

Hamvazószerda

 

Iskolánk tanulói és tanárai együtt vettek részt az iskolai szentmisén.

  

 

 

A Katolikus Pedagógiai Intézet által támogatott Gyermekvédelmi Szervezetfejlesztő Projekt a Komlói Kodályban

 

A Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda a 2020-2021-es tanítási- és nevelési évben kiválasztásra került a Katolikus Pedagógiai Intézet által koordinált „Gyermekvédelmi Szervezetfejlesztő Projekt a Katolikus Köznevelési és Szakképzési Rendszerben” elnevezésű szervezetfejlesztést célzó projekt programjába.

Intézményünkben háromtagú team foglalkozik ezzel a projekttel, melynek tagjai:     

Molnár Piroska, Maul Nikoletta, Schalpha Anett.

Teljes cikk: Kattintás a képre

 

Adventi fényfestés

 

Az idei adventben is gyermek kezek rajzaival festettük meg iskolánk falait. E mellett pedagógusaink fényes, ünnepi alkotásokkal lepték meg látogatóinkat!

Pénteken, karácsonyi vásárunk keretében óvodásaink és tanulóink, valamint szülői munkaközösségeink valóságos forgatagot varázsoltak udvarunkba! Köszönjük az összefogást, valamint kórusainknak az ünnepi hangulat megteremtését!

A Pécsi Fényfestő Műhely támogatásával a Komlói Római Katolikus Plébánia és a Szent Borbála templom falai is fényességgel köszönthették az ünnepet!

Áldott, békés karácsonyt kívánunk intézményünk valamennyi óvodása, tanulója és dolgozója nevében,

Ormándlaky Dalma intézményvezető

 

  

 

 

Angyalbatyu

Diákjaink és családjaik jóvoltából 2021 andventjében is angyalbatyukkal lepjük meg a rászoruló gyermekeket.

Köszönjük a jószívű adakozást!

 

 

 

Az idei Adventben a Pécsi Egyházmegye köznevelési intézményeibe járó gyerekeket egy különleges kalandra hívjuk!

Nézzétek csak!

 

 

Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért

Tanulóink is csatlakoztak az "Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért" eseményéhez.

  

 

Szent Gellért napunk

Intézményünk védőszentjének, Szent Gellértnek napját ünnepeltük szeptember 24-én. Idén ezt összekapcsoltuk a Magyar Diáksport napjával. Ez a nap az iskolai közösségről szól, amit a gyerekek idén sportos, nyomozós, játékos feladatokon keresztül éltek meg. Ezen kiemelt napunkhoz óvodásaink is csatlakoztak.

A Szent Gellért nap keretében került kihirdetésre az idei évre választott igerészletünk:

„Uram, mutasd meg nekem útjaidat, taníts meg ösvényeidre!”

(Zsolt 25,4)

  

 

Ferenc pápa Budapestre látogat

 

 

Hamvazószerda 

"A szíveteket szaggassátok meg, és ne a ruhátokat; keressétek Isteneteket, Uratokat! Ő jóságos és irgalmas, türelemmel gyógyítgatja sebeiteket." (Joel 2:13)

Hamvazószerdán (február 17-én) az iskola osztályaiban Kovács József káplán atya járt körbe. Nemcsak az előző év virágvasárnapi barkájának hamuját vitte magával, hogy a diákok és tanárok lehajtott fejét meghintse vele, de a bűnbánati idő jelentőségéről és a nagyböjti lelki készülődésről, a lemondásról és Isten atyai szeretetéről is megosztott néhány gondolatot. Köszönjük, hogy méltóképpen kezdhettük az idei Nagyböjtöt!

 

Balázsolás 2021. február 3.

Emlékezzünk Szent Balázsról,

Hogy ma vagyon napja;

Többször is, hogy megérhessük,

Az Úristen adja!

Emlékezzünk Szent Balázsról,

Kérjük szent áldását:

Mindnyájunktól távoztassa

Torkunknak fájását!


Szent Balázs elsősorban a torok, a kikiáltók, énekesek védőszentje. A hagyomány szerint örmény volt, a kisázsiai Szebaszté püspöke. Számos csodája ismeretes. Egy nap egy rémült anya kereste fel, mert fia a torkán akadt halszálkától fuldokolt. Balázs püspök a szálkát eltávolította a torkából, kereszt alakban két gyertyát tartott az álla alá, áldásával megmentette a gyereket. Szent Balázst ettől kezdve a torokbetegségek védőszentjének tartják.
 

Szent Balázs napján Kovács József káplán atya mindannyiunk torkának védelmét kérve, áldást adott.

„Szent Balázs püspök és vértanú esedezése által mentesen és őrizzen meg téged az Úr a torokbaj és minden egyéb bajoktól az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Ámen”

 

A Jóisten kikelti az elvetett magot

 

A keresztények mécsesei az Életet, az örök életet hirdetik!

Iskolánk történetében először rendeztük meg az Öltözz Szentnek- A Szentek győznek nevezetű programot! Minden osztályt meglátogattunk és hirdettük az ünnep fontosságát!

A tanulók többsége védőszentjének alakját öltötte magára! Szűz Mária, Assisi Szent Ferenc, Szent Kinga, Szent Bálint, Szent Borbála, Szent Dorottya, Szent Balázs és még sok más Szent megelevenedett védőszentjeink közül. De páran a fiatal szenteket választották pl: Carlo Acutist akit pár hete avattak boldoggá!

A szentek valódi lámpások az életünkben, akik Krisztus fényét, Jézus Krisztus győzelmét hirdetik nekünk! A keresztény ember reménye nem ér véget a sírkertekben, a szentek által megtapasztalhatjuk Isten örök tervét az emberről, amely a menyországba vezet!

Köszönet a szülőknek a jelmezekért, valamint a pedagógusoknak a segítségért!

Kovács József káplán atya

 

Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért

Idén iskolánk 51 tanulója csatlakozott az egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezéshez. Diákjaink 9 órától a békéért és az egységért közösen mondták az imát, sokan a saját imaláncukat használva. A templomba belépve az oltár előtt József atya óriás rózsafüzére várta a résztvevőket, középen Szűz Mária szobrával. A hittan órai előkészületeknek köszönhetően gördülékenyen ment az imaóra, kicsik és nagyok egyaránt átélték a közös imádság áldásos élményét.

Pabian Ádám tanár úr

 

Tanévnyitó

2020.08.30-án a Pécsi Egyházmegye 2020/2021-es tanév központi tanévnyitó ünnepélyének a Komlói Szent Borbála Római Katolikus Templom adott helyet. Intézményünk diákjai, pedagógusai számára e felemelő alkalom további erőt és hitet ad az előttünk álló tanévhez.

Fotók: Pécsi Egyházmegye