07:15 - 18:00

Iskolaidő

Kórusaink

Picinyek kórusa

A 80 éves Kodály Iskolában 60 éve működik az ének-zene tagozat, Tóth Ferenc tanár úr kezdeményezésére. Már a tagozat indulása óta külön foglalkozunk kóruspróbákon az alsósokkal és a felsősökkel. A Picinyek kórus tagjai a 2. és 3. osztályos tanulók közül kerülnek ki.

A kórust kezdetben Pleszné Fényes Edit a jelenlegi Kiskórus karnagya vezette, majd 2003-tól Molnosné Pauza Viktória irányítja.

Az énekkar elsődleges feladata, hogy a gyerekek megismerkedjenek a kórusvezető karjelzéseivel, az alapvető zenei műfajokkal, zenei (népzenei és műzenei) szemelvényekkel, dalokkal. A közös éneklés élményének megteremtése nagyon fontos, melynek révén megvalósul a befogadás és az önkifejezés, valamint az egymásra figyelés harmóniája.

Rendszeresen szerepelnek az iskola rendezvényein: tanévnyitón, karácsonyi hangversenyen, óvodások fogadásakor, Bemutatkozunk c. műsoron, tanévzárókon, stb.

A „Picinyek” zenei nevelése 4-5. évfolyamokon a Kiskórusban folytatódik.

Kiskórus

A 80 éves Kodály Iskolában 60 éve működik az ének-zene tagozat, Tóth Ferenc tanár úr kezdeményezésére. Már a tagozat indulása óta külön foglalkozunk kóruspróbákon az alsósokkal és a felsősökkel.

A kiskórust kezdetben Gálfi Istvánné, majd Gallyasi Géza, 1983-tól pedig iskolánk volt  nagykórusának karnagya, Makráné Kónya Melinda vezette.

Őt nyugdíjasként néhány évig Tóth Feri bácsi követte, majd 2003 óta Pleszné Fényes Edit irányítja az együttest.

A kórus tagjai a 4. és 5. osztályos gyerekek közül kerülnek ki, állandó létszámuk kb. 50-60 fő.

Iskolánkban a kiskórus feladata, hogy előkészítse a felső tagozatban zajló zenei munkát. Ezért az együttes állandó résztvevője az iskolai és a városi rendezvényeknek.

Több ízben énekeltek az Éneklő Ifjúság koncertjein is.

2011 tavaszán részt vettek a kaposvári Kicsinyek Kórusa Találkozón, és ott arany minősítést kaptak, Országos Dicsérő Oklevéllel.

2012 márciusában sikeresen szerepeltek a Magyar Kodály Társaság által megrendezett Kodály Zoltán Kamaraének találkozón.

2014 májusában a kaposvári Éneklő Ifjúság Hangversenyen Arany Diplomával Országos Dicsérő Oklevelet szereztek.

Legkedvesebb és megtisztelő feladatuk mégis az, hogy a városban 1972 óta megrendezésre kerülő Nemzetközi Kodály Zoltán Gyermekkórus Találkozó házigazdái lehetnek a nagykórussal együtt.

A 2012-es tanévtől óriási változás következett be az iskola életében, mivel a fenntartói szerepet a Pécsi Egyházmegye vállalta magára. Az addigi értékeket, a kodályi alapelvek megtartásával igyekszik az intézmény megtartani, tovább építeni, fejleszteni. Fontos feladata lett a kórusnak, hogy a katolikus liturgia részeként bekapcsolódjon az eseményekbe, rendezvényekbe, ünnepekbe.

Ezt a munkát segíti az Egyházmegye azzal, hogy minden évben lehetőséget ad a kórusnak néhány napos kórustáborban való részvételre.

Komló város 1972 óta rendezője a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztiváloknak. A kiskórus 2013-ban ás 2017-ben is sikerrel teljesítette a házigazda megtisztelő feladatait a nagykórussal együtt.

Iskolánk a 2018/19-es tanévben ünnepelte fennállásának 80. a zenetagozat indulásának 60. évfordulóját, melyre nagy odaadással és szeretettel készültek a gyerekek. Óriási élmény volt a kórustagok számára a régi tanítványokkal, művészekkel való személyes találkozás.

A 2019/2020-as tanév óriási kihívásokat hozott a kiskórus életében. December 16-án vendégkórusok részvételével közösen ünnepeltük meg Kodály Zoltán születésnapját. Március közepétől az országos karantén miatt áttértünk a digitális oktatásra, kóruspróbák nem voltak. Ugyanakkor sikeresen ünnepeltük meg 2020. májusában az online térben is, hogy iskolánk 50 éve vehette fel Kodály Zoltán nevét.

 

Nagykórus

A gyermekkórust a Kodály Zoltán Általános Iskola tanulói alkotják. A feketeszenéről híres bányászvárosban mindig komoly hagyományai voltak a zenei életnek. 1958-ban – Kodály személyes közbenjárására – létesült iskolánkban ének-zene tagozat. A gyerekek az énekórákon Kodály zenepedagógiai elképzelései szerint tanulnak. A legkisebbek már 8-9 éves korban ismerkednek a közös éneklés szépségeivel. 10-11 évesen a kiskórus tagjai. 12 évesen a nagykórusban folytatják tanulmányaikat.

A kórust 1957-1991-ig Tóth Ferenc Liszt-díjas karnagy irányította. Ő volt az, aki hitével és munkájával megalapozta a gyermekkórus hírnevét. 1991-től Dr. Makráné Kónya Melinda vette át az együttest, aki előtte a kicsinyekkel dolgozott.

Több alaklommal érte el a kórus a hazai minősítéseken a megtisztelő „ÉV KÓRUSA” címet. Legutóbb 2016-ban. 1997-ben Komló városa a „PRO CIVITATE” kitüntetést adományozta a kórusnak. Az együttes megalakulása óta számos alkalommal koncertezett Európa szinte valamennyi országában.  Németországban, Lengyelországban, Romániában, Spanyolországban, Belgiumban, Angliában, Walesben, Norvégiában, Horvátországban. 2001-ben hazájukat képviselték Japánban, Hamamatsuban, majd 2016-ban Kanadában, Powell Riverben.

Legszebb eredményüknek mégis azt tartják, hogy 1972 óta Komló otthona egy nemzetközi gyermekkórus fesztiválnak, ahol a Kodály Gyermekkórus e rangos rendezvény házigazdája.

Dr. Makráné Kónya Melinda 1991 óta vezette a nagykórust. 1980-ban végzett a pécsi Tanárképző Főiskola ének-zene-népművelés szakán. A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán történelem szakos diplomát szerzett, majd 1988-ban a kecskeméti Kodály Intézetben újította meg ének-zene szakos diplomáját. 10 évig dolgozott az iskola kiskórusával.

Az iskola fenntartója 2012 óta a Pécsi Egyházmegye. Az intézmény fő célja, hogy zenei profilját, a „kodályi örökséget” ápolva őrizze hagyományait és tovább gondolja azokat. Egyházi jellegéből adódóan fokozott hangsúlyt fektet arra, hogy a tanulók megismerjék a római katolikus  szertartásrendet, a klasszikus népénekeket, illetve a gyerekek zenei ízlésvilágához közelebb álló értékes modern egyházi énekeket.

Az iskola törekszik az egyházmegyei „testvérkórus kapcsolatok” kiépítésére, illetve kórustalálkozók szervezésére, melyek zenei és közösségi élményt is adnak a tanulók számára.

A 2018/19-es tanévtől a nagykórus irányítását Lőrincz Ákos Csaba tanár úr vette át.

Programok:

  • 2019 májusában ünnepelte az iskola fennállásának 80. illetve az ének tagozat 60. évfordulóját, mely alkalom okán a testvérkórusokkal együtt több színtéren is megnyilvánult a Kis- és a Nagykórus
  • 2019 szeptemberében a pécsi KATTÁRS című rendezvényen, a Széchenyi téri színpadon léptünk fel programunkkal
  • Kodály Zoltán születésnapjára való ünnepi megemlékezés a testvérkórusokkal 2020. december 16-án
  • Iskolai karácsonyi koncertek
  • Komlói Adventen való rendszeres fellépés
  • Városi ünnepeken, megemlékezéseken, programokon való szereplés
  • Városi vállalkozások, szervezetek meghívására való fellépések