07:15 - 18:00

Iskolaidő

Szent Bernadett Tagóvoda

A Szent Bernadett Óvoda város egyik legrégibb intézménye, 1938-ban épült. Jelenleg négy vegyes életszervezésű csoportban fogadja a gyerekeket.

A város távolabbi részeiről és a környező településekről is szívesen választják a szülők az óvodát, hagyományaink, nevelési elveink, pedagógiai hitvallásunk eredményeként. Az óvoda kiemelten kezeli a művészeti nevelést, különös tekintettel a zenei nevelésre. Célunknak tekintjük a zene megszerettetését, a képességeik fejlesztését, a pozitív befogadás megalapozását, a zenei anyanyelv ápolását. Sikeresen foglalkozunk a népi kismesterségekkel, a hagyományápolással, amely tükröződik a csoportszobák arculatán, a gyerekek munkáin, és kihat egész személyiségükre.

2007 szeptemberétől az intézmény ellátja az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését, differenciált fejlesztését a többi gyermekkel azonos csoportban.

2016 szeptemberétől a Pécsi Egyházmegye fenntartásába került az intézmény ennek kapcsán a katolikus értékrend beépítése a nevelési gyakorlatba alapfeladatunk lett.

2016 szeptemberétől a Katica, majd 2017 szeptemberétől pedig a Süni csoportban is beindítottuk a német nemzetiségi nevelést. E csoportokban elsősorban gyermekdalok, táncok, mondókák, állandó mondatmodellek, rövid mesék segítségével a gyerekeket körülveszi a német nemzetiségi nyelv és kultúra, ami majd iskolás korukban könnyebben elsajátíthatóvá teszi a német nyelvet.

Az intézményünk hosszú évekkel ezelőtt elkötelezte magát a népi kultúra közvetítése mellett. Ennek a meggyőződésnek a hozadéka az a mód, ahogy az óvoda működik, a szemlélete, a tárgyi környezet, ami a gyerekeket körülveszi. 2017-ben az intézmény elnyerte a „Kincses Kultúróvoda 2017” címet az EMMI pályázatán. A három éves program első évében a 2017-2018-as nevelési évtől a középső-nagycsoportos gyermekeink 15 múzeumpedagógiai foglalkozáson, 10 kézműves foglalkozáson – ahol népi kismesterséggel ismerkednek meg, 4 színházi előadáson és 3 táncházban vesznek részt a támogatási összegnek köszönhetően. A kultúra megszerettetése az elsődleges célunk a játékok, táncok megismerésével, zenekarok hallgatásával, táncházzal, színházi előadásokkal, stb.

2018 szeptemberétől vettük birtokba az új óvodaépületet, mely 4 vegyes életszervezésű csoporttal várja a gyerekeket. Ebből két csoport német nemzetiségi csoport.

2019 szeptemberétől már 3 csoportunkban van német nemzetiségi nevelés. 2023. szeptember 01-től pedig mind a 4 csoportunk német nemzetiségi nevelésben részesül.

Katolikus óvodaként minden csoportunkban ismerkednek a gyerekek a katolikus hittel, annak elemeivel, rövid bibliai történetekkel, dalokkal, imákkal.

Só szobánkban rendszeresen zajlanak a fejlesztő foglakozások, logopédiai foglalkozások, illetve a somokozó is rendkívül népszerű. Számos alkalommal a mikrocsoportos hittanfoglalkozás és egyéb felzárkóztató foglalkozás is ebben a szobában kap helyet.

Szent Bernadett Tagóvoda

„Kincses Kultúróvoda” lévén fontos minden csoportunkban a magyar néphagyományok megismertetése a gyerekekkel, a népszokások felelevenítése és a magyar népdalok, népmesék, népi kismesterségek áthagyományozása. A fenntartónk jóvoltából havi 1-1 alkalommal kerül sor a középső és nagy csoportosok számára múzeum pedagógiai foglalkozásra, népi kismesterség megtanulására, illetve színházlátogatásra.

A zenei nevelés szintén minden csoportban nagyon fontos feladatunk, hisz a Kodály Iskola tagintézményeként ennek közel 60 éves hagyománya van óvodánkban.

Tágas tornatermünk minden eszközzel felszerelt, hogy a gyerekek számára biztonságos és minden igényt kielégítő mozgásfejlesztő foglalkozásokat szervezhessünk.

Udvarunk minden gyermeki mozgásigényt kielégítő játékokkal rendelkezik. Óvodai kiskertünkben, melyet a gyerekekkel együtt gondozunk. Különféle zöldségeket termesztünk, melyek segítenek az évszakok változásának megfigyelésében.

A sok színes közlekedési tábla segítségével játékosan sajátítják el gyermekeink a közlekedési szabályokat.

Közös ünnepeink ahova a szülőket is nagy szeretettel várjuk szintén közkedveltek gyerekek-felnőttek között. Ezek a Márton napi lampionos felvonulás, a Farsangi bál, és a Szent Bernadett nap. Ezen rendezvények a Szülők Közösségének hathatós támogatásával, segítségével valósulnak meg és igyekszünk minden alkalommal valami újat csempészni a programba, illetve úgy összeállítani, hogy élvezetes legyen a résztvevőknek.

Szent Bernadett Tagóvoda