07:15 - 18:00

Iskolaidő

85 éves hagyománnyal bír a Szent Bernadett Tagóvodánk

Közelgő események

Szent Bernadett Tagóvoda

85 éves hagyománnyal bír a Szent Bernadett Tagóvodánk

Óvodánk tudatosan arra kötelezte el magát, hogy az ember formálásán munkálkodjon, a gyermekközpontúsággal a középpontban. Nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére irányul, az egyenlő hozzáférés biztosításával.

Célunk a tevékenységekre épülő, a művészetek eszközeivel megvalósuló, katolikus értékrend eredményes beépítése a nevelési gyakorlatunkba. Az óvodánkba járó gyermekek tapasztalják meg, hogy a közösség, amelyben élnek olyan, mint egy nagy család.

Valljuk, hogy a személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet meghatározó. Szeretetteljes, meleg légkör megteremtésére törekszünk, amely biztosítja a megfelelő, nyugodt, fizikai és pszichés környezetet.

A szabad játékba, mint a gyermek természetes közegébe ágyazott tevékenységekkel, élményekkel igyekszünk gyermekeink számára gazdag ismereteket, tudást adni.

A 85 évvel ezelőtt megálmodott és utána a mindennapi gyermeknevelésbe beágyazott értékek, mint a néphagyományok a népszokások őrzése, a természetes anyagokkal és népi technikákkal való tevékenykedtetés a mai napig óvodánkban a gyermekeket körülvevő természetes közeg.

A zenei nevelés és tehetségfejlesztés, mely szintén áthatotta az elmúlt több mint 80 évtizedben az óvoda légkörét a mai napig az egyik legfontosabb feladatunk. A népmesék, népdalok, a tiszta forrásból merítés és gyermek közelbe vitele a mindennapjaink része.

A 2016-ban a Pécsi Egyházmegye fenntartásába került tagóvoda értékeiben, szemléletében, gyermek nevelésében tovább vitte a Belvárosi Óvodában megszokott és magas szintű nevelési, módszertani elveket, melyek mellé egyéb, új értékek is kerültek. Az értékmegőrzés és átadás csak bővült azáltal, hogy gyermekeink a katolikus és német nemzetiségi nevelésben is részesülnek.

Az elmúlt 7 év során a gyermekek a katolikus óvodai nevelés kereteiben az egymás iránti szeretet, elfogadás, segítség adás és a katolikus keresztény értékrend egyéb fontos elveivel ismerkedtek meg óvodás éveik alatt.

A német nemzetiségi nevelést felmenő rendszerben vezettük be a tagintézményben, ahogy azt a személyi feltételek alakulása engedte. Ma 3 csoportban folyik a német nemzetiség nyelvével,

kultúrájával átitatott nevelésünk. A gyermekek a hagyományok és szokások megismerése közben a kultúrával és nyelvvel egyaránt találkoznak. Igyekszünk identitástudatukat megalapozni. A tehetségfejlesztés nem csak magyar, hanem német nyelven is fontos része mindennapjainknak.

A város távolabbi részeiből és a környező településekről is szívesen választják a szülők az óvodát, hagyományaink, nevelési elveink, pedagógiai hitvallásunk eredményeként