07:15 - 17:00

Iskolaidő

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Közelgő események

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött munkakörök alapján

Ssz. Szakképzettség Iskolai
végzettség
Munkakör Egyéb
1. történelem és hon és népismeret szakos tanár egyetem napközis nevelő, történelemtanár, hon- és népismeret tanár
2. matematika-ének-zene-hittan szakos tanár főiskola matematikatanár, hittantanár, ének-zene tanár
3. történelem – angol nyelv szakos tanár egyetem történelemtanár, angol nyelv tanár
4. matematikatanár főiskola matematika, fizikatanár
5. református hittan – tanító, ember és társadalom műveltség terület főiskola tanító, református hittan tanár
6. tanító ének-zene műveltségi területen

történelem szakos tanár

egyetem tanító, történelemtanár
7. tanító testnevelés műveltségterület főiskola tanító, napközis nevelő
8. földrajz – testnevelés szakos tanár, közoktatási vezető főiskola

egyetem

földrajztanár, testnevelő tanár
9. történelem, német nyelv szakos tanár egyetem német nyelv tanár
10. tanító, rajz műveltség terület – német nyelv szakos tanár főiskola tanító, német nyelv tanár
11. tanító, vegyész tanár egyetem tanító, kémiatanár
12. tanító főiskola tanító, napközis nevelő
13. gyógypedagógia szakos tanár főiskola fejlesztőpedagógus (SNI/BTMN)
14. testnevelő tanár, gyógypedagógus, logopédus egyetem testnevelő tanár, fejlesztőpedagógus (SNI/BTMN)
15. számítástechnika – technika szakos tanár, informatikatanár, közoktatási vezető főiskola

egyetem

digitális kultúra, informatika tanár
16. ének-zene szakos tanár egyetem ének-zene tanár
17. tanító magyar nyelv és irodalom műveltség terület főiskola tanító
18. rajz szakos tanár főiskola vizuális kultúra tanár óraadó
19. tanító ének-zene műveltség terület főiskola tanító
20. matematika – technika szakos tanár főiskola matematikatanár, technika és tervezés tanár
21. tanító ének-zene műveltség terület,
ének-zene szakos tanár
főiskola tanító
22. biológia szakos tanár főiskola bioógiatanár óraadó
23. Hittan és testnevelés szakos tanár egyetem testnevelő tanár, hittantanár
24. matematika – fizika szakos tanár,

pedagógia szakos tanár, közoktatási vezető

főiskola

egyetem

matematikatanár, intézményvezető
25. történelem – hon- és népismeret szakos tanár, hittantanár egyetem történelemtanár, hittantanár, intézményvezető-helyettes
26. magyar – orosz szakos tanár főiskola könyvtárostanár
27. magyar – ének-zene szakos tanár főiskola magyartanár, ének-zene tanár
28 tanító főiskola napközis nevelő
29. tanító angol nyelv műveltségterület főiskola napközis nevelő, angol nyelv tanár
30. tanító ének-zene műveltség terület

ének-zene szakos tanár

főiskola

egyetem

tanító
31. tanító testnevelés és sport műveltség terület, gyógytestnevelő főiskola tanító
32. nemzetiségi óvodapedagógus főiskola pedagógus
33. nemzetiségi óvodapedagógus főiskola pedagógus
34. óvodapedagógus főiskola óvodapedagógus
35. nemzetiségi óvodapedagógus egyetem óvodapedagógus, tagintézményvezető
36. óvodapedagógus főiskola óvodapedagógus
37. nemzetiségi óvodapedagógus főiskola óvodapedagógus