07:15 - 18:00

Iskolaidő

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Közelgő események

Új bejegyzések

Hétvégi házi feladatok

A hétvégi vagy több napos szünetekre adott házi feladatoknál figyelembe kell venni, hogy a szabad- és pihenőnapokon a tanulók is kikapcsolódhassanak, pihenhessenek. Ennek értelmében pénteken annyi szóbeli és írásbeli házi feladat adható a tanulónak, mint bármely más tanítási napon.

A nyári szünetre a kötelező és ajánlott olvasmányok olvasása és a tananyag ismétlése, gyakorlása javasolható.

Az iskolai dolgozatok szabályai

Írásbeli beszámoltatás formái:

  • írásbeli felelet
  • feladatlap, teszt (dolgozat)
  • témazáró dolgozat.

Egy nap maximum 2 témazáró dolgozat íratható. A témazáró dolgozatot az esedékesség előtt 1 héttel, a dolgozatot előző órán be kell jelenteni. Ha az írásbeli feleltetés nem dolgozat, nem kell előre bejelenteni.

Az írásbeli munkákat 10 tanítási napon belül ki kell javítani, ellenkező esetben a tanuló kérheti az érdemjegy figyelmen kívül hagyását, amely az e-naplóba és az ellenőrzőbe sem kerülhet be.