07:15 - 18:00

Iskolaidő

A Katolikus Pedagógiai Intézet által támogatott Gyermekvédelmi Szervezetfejlesztő Projekt a Komlói Kodályban

Közelgő események

A Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda a 2020-2021-es tanítási- és nevelési évben kiválasztásra került a Katolikus Pedagógiai Intézet által koordinált „Gyermekvédelmi Szervezetfejlesztő Projekt a Katolikus Köznevelési és Szakképzési Rendszerben” elnevezésű szervezetfejlesztést célzó projekt programjába.

Intézményünkben háromtagú team foglalkozik ezzel a projekttel, melynek tagjai: Molnár Piroska, Maul Nikoletta, Schalpha Anett.

Ennek keretében az állami feladatellátó rendszerrel kialakított, a jogszabályi környezet által meghatározott gyermekvédelmi feladatok és azok intézményi megvalósulása mellett a katolikus gyermekvédelmi feladatok is meghatározásra kerültek, melyeket intézményünkben is kiemelten igyekszünk a gyermekekkel és családokkal való folyamatos kapcsolattartásunkban megvalósítani.

Alapvetéseink egyike, hogy az intézményekben végzett gyermekvédelmi munkát nem lehet elkülönítetten, a pedagógiai munkától függetlenül végezni, hanem annak szoros részeként kell rá tekinteni, ami az intézményben dolgozók (alkalmazotti kör) napi munkájának szerves részeként át kell hassa a pedagógiai munka mellett a gyermek intézményben való teljes tartózkodásának idejét.

Ezen meggondolásokat alapul véve szeretnénk az olvasóval megosztani adventi vásárunk és fényfestésünk gyermekvédelmi projektté formálódását és megszervezésének mérföldköveit. Ebben a projektünkben kiemelten azon családok megszólításán és az intézményünkbe „csalogatásán” a velük való együttműködés kialakításán, megerősítésén dolgoztunk ahol a problémajelző rendszer nehézséget, veszélyt jelzett.

Az adventi vásárunkat az intézmény és a templom fényfestésével összhangban már a gyermekvédelmi munkatervünkben is meghatároztuk feladatként.

A Gyermekvédelmi Szervezetfejlesztő Projektet helyzetelemzéssel kezdtük, hogy arra is fény derüljön, hol tart most intézményünk e téren. Kollégáink és a közvetlen partnereink véleménye volt a mérvadó az erősségeink-gyengeségeink-veszélyeink-lehetőségeink terén.

Erősségként realizálódott az állandó, rugalmas kapcsolattartás a gyermekvédelmi felelőssel és a Családsegítő Szolgálat munkatársaival.

Hatékonynak ítélték a felmérés során a kollégák az intézményen belül dolgozó szociális segítőkkel, iskolapszichológussal való munkát.

Gyengeségként a nehéz helyzetben lévő családokkal való kommunikáció lehetőségének hiányát jelöltük meg. Ennek elkerülésére, megoldására lehetőségként merült fel a szülőket megszólítani, jobban bevonni az intézmény életébe.

Ez okra való tekintettel kezdtünk el ötletelni, hogy mivel lehetne a szülőket jobban beavatni az intézmény életébe, kiemelten azon szülőket-gyermekeket, ahol a családok figyelemmel kísérésére, megsegítésére jobban kell fókuszálnunk.

Az iskola felső tagozatán a gyerekeket a különféle prevenciós programokkal (drog, dohányzás) a normális családi élet fontosságára, szeretetre, elfogadásra ösztönző témákkal tudjuk minél intenzívebben megszólítani.

A karácsonyra való hangolódással, közös portékák készítésével nem csak az intézménybe, mint épületbe várjuk a szülőket, hanem a családi életre nevelés intézményi keretein belül példát adva, a megvalósítás folyamatába, örömébe bevonva őket a gyermekvédelmi team által preferált értékeket adjuk át a projektben részt vevő családoknak.

A projektet lassacskán kiterjesztettük, mind a plakátokat, mind a vásárt és a fényfestést tekintve az összes óvodai/iskolai gyermek és szüleik illetve a városlakók részére, mindannyiukat megszólítva, meghívva az eseményre.

Itt szeretnék néhány mondattal a fényfestésről is szólni. Ez a programelem a tavalyi évben lett hagyományteremtő szándékkal életre hívva. Akkor a pandémia miatt nem lehetett a hagyományos karácsonyi hangversenyét az iskolának megtartani és arra gondoltunk, hogy ennek ellenére egy a Pécsi fényfestéshez hasonló, de méreteiben a Komlói viszonyokhoz igazodó látványossággal örvendeztetjük meg a gyermekeinket, szüleiket, a városlakókat. A fényfestés alkalmával bemutatott képeket az adventi-karácsonyi ünnep köré csoportosított témák szerint az iskolai osztályok, óvodai gyermekcsoportok és kollégák által megrajzolt képek kerültek kivetítésre. Ezek egymást követően lettek kivetítve, bizonyos ideig (néhány másodperc) és így a sorozatban szereplő képeket többször is meg lehetett tekinteni egymás után. Az idei esztendőben ez a látványelem egészült ki azzal, hogy az intézménnyel szemközt álló templomot is fényfestés színezte meg. A fényfestéssel párhuzamosan zajlott az adventi vásárunk. A hangulatot fokozta, hogy az elmúlt években az iskolai karácsonyi hangversenyek alkalmával rögzített kórusművek, dalok egyéb hanganyag szólaltak meg az intézményi hangosítás jóvoltából.

A projekt felépítése és véghezvitele szeptembertől kezdődően átívelte a szeptembertől decemberig tartó időszakot. Az esemény megtervezése, kivitelezése az előző négy hónapban nem csak a team tagok, hanem a teljes nevelőtestület és alkalmazotti kör bevonásával történt meg. Mentorunk is aktív részt vállalt a tervezésben, ötletelésben, és aktív szerepet vállalt a munkadélutánok során a kivitelezésben is, ami az áruk elkészítését jelenti. Ez a folyamat jól követhető a mentorral együttműködés tervében is.

A forgatókönyv elkészítésére, jóváhagyására októberben került sor. Ekkor került megtervezésre, megbeszélésre, hogy mely osztályok, óvodai csoportok milyen portékákkal, milyen szülői segítséggel valósítják meg a vásáron árulni kívánt termékek elkészítését.

Ekkor került bevonásra a Szülők közössége mind az óvoda mind az iskola részéről, illetve ekkor szólítottuk meg Dallos Tamás plébános atyát is, hogy a vásár alkalmából ossza meg adventi gondolatait az összegyűlt szülőkkel, érdeklődőkkel.

A szülők bevonása a projektbe kiemelt feladatunk volt annál is inkább, mert azt tapasztaljuk, hogy bizonyos családokban a napi munka terhe mellett egyre kisebb a szülői odafigyelés mértéke és mélysége, valamint lazább a köznevelési intézmény és a szülők napi kapcsolata. A pedagógus kollégák érzékenyítésére is sor került ezen alkalmak során, kiemelten a KAPI által biztosított képzésen.

A szülőkkel-gyermekekkel közösen külön-külön időpontokban (a járványhelyzetre való tekintettel) elkészített ünnepi díszbe öltöztetett árukat összegyűjtöttük, szortíroztuk és becsomagoltuk az eladhatóság alapján.

Mivel óvodánk 2017-ben elnyerte a „Kincses Kultúróvoda” címet és a hagyományőrzés illetve a természetes anyagokkal való munkálkodás az egyik alappillére Pedagógiai Programunknak így az áruk nagy része ezt a tendenciát követve készült el különféle természetes anyagokból (pl.: mézeskalács, varrott, horgolt csillagok, asztaldíszek, mézes és lekvár különlegességek, stb.).

A szülők ezekre a tevékenységekre nyitottak voltak, a pedagógus kollégák személyes megszólítására szívesen, örömmel vettek részt az elkészítési munkában.

A KAPI 280.000 Ft-tal támogatta a projekt költségeit, mely összeget az újsághirdetésre és az alapanyagok megvásárlására használtunk fel.

A vásárunk napjára már a kollégáink, és a szülői közösség tagjai is pontosan tudták, kinek mi a feladata az asztalok kipakolásától a vásárban való termékáruláson keresztül, a közös éneklésig. Elmondható, hogy nagyon összehangolt, precízen leosztott feladatlista kellett a zökkenőmentes megvalósításhoz.

Ebben a team tagok aktív, összehangolt és a többi kollégát, szülőket bevonó munkája látszott.

A rendezvényre nagyon nagyszámú gyermek-szülő-nagyszülő-érdeklődő látogatott el, akik számát megbecsülni is nehéz, de több száz főt megmozgató projektre került sor. A portékáinkat az óvoda udvarán a bejárathoz vezető járda két oldalán elhelyezett asztalokra helyeztük ki, egyik oldalon az óvoda másikon az iskola által készített áruk voltak megvásárolhatóak. A termékek árulásában is tevékenyen vettek részt a szülői közösség tagjai, a projektbe bevont szülők, és a kollégáink is. A szülők nagyon büszkén keresték és ajánlották egymásnak az általuk készített tárgyakat, melyeket szinte egy óra alatt el is kapkodtak.

A rendezvény 17.00 órától 19.00-ig lett meghirdetve és a csúcspontját 18.00 órára terveztük, amikor Dallos Tamás plébános atya adventi gondolatai után a jelen lévők közös éneklésére került sor, a karácsonyi hangverseny pótlandó, ami a 2021-es esztendőben is elmaradt a járványhelyzetre való tekintettel.

A vásárban eladott árukért adományként befolyt összeget az intézményünkbe járó gyermekek programjainak támogatására fordítjuk a tavasz folyamán, olyan módon, hogy különböző kirándulásokra, illetve gyermekprogramokra fogjuk felhasználni.

A rendezvényt teljesen zökkenőmentesen, összehangoltan sikerült a gyermekek-szülők részére, az Ő aktív bevonásukkal lebonyolítani.

Nagy hozadéka az összetartozást megerősítő érzés, egymás elfogadására, elismerésére való törekvés kialakulása, megerősítése is, ami itt tetten érhető volt a szülők-kollégák körében is.

 

Köszönettel tartozunk kollégáinknak, a szülői szervezetek tagjainak, mentornak, intézményvezető asszonynak és nem utolsó sorban a team tagoknak, hogy mindez létre jött.

Köszönjük továbbá a Katolikus Pedagógiai Intézetnek, hogy hozzájárultak az anyagiak mellett a projekt szellemi, családvédelmi törekvésének megvalósításához.

 

Komló, 2022. január 3.

 

 

Maul Nikoletta

projekt teamtag

tanítónő

 

 

Molnár Piroska

projektvezető

tanítónő

 

Schalpha Anett

projekt teamtag

tagóvodavezető