07:15 - 18:00

Iskolaidő

Közelgő események

Új bejegyzések

Többszázados böjti katolikus hagyomány a keresztútjárás. A templomi közösségek – jellemzően nagyböjt péntekjein a szentmise előtt – lelki felkészülési alkalma ez, ahol a plébániatemplom terében a falakon elhelyezett 14 stációt végigjárva, Jézus szenvedésének állomásain imával, elmélkedéssel és énekkel a nagypénteki történetre (a passióra) emlékezve a hívek átélik a Megváltó szenvedését.

 

Iskolánkban idén először tartjuk meg ezt az alkalmat – az intézmény lehetőségeihez igazítva. Az aulában hétről hétre kihelyezzük három-három stáció nagyméretű fametszet-másolatát, amelyek előtt és amelyekre felfűzve Dallos Tamás atya tart imádságot és elmélkedést – elsősorban a tanulóknak szánva, kisdiákok írásait felhasználva.

 

Az elmélkedéseket mindig más és más osztály látogatja, s a hetedikesek éneklésébe bekapcsolódva vesznek részt ezeken a hitmélyítő, figyelmünket Jézus szenvedésére irányító alkalmakon. Tamás atya reggel 9 órai keresztúti gondolatait egy nagyböjti introitus és egy communio éneklése keretezi.